Dance - Performance - Location project
Studio Cité 2019 - Benjamin Vandewalle

“The public space is where conflicting points of view are confronted without any possibility of a final reconciliation”. (Chantal Mouffe, Agonistics)

Onder de noemer van Studio Cité wil choreograaf Benjamin Vandewalle al zijn performatieve installaties en projecten onderbrengen op één plein in de stad. Gedurende een langere periode wil Vandewalle op een stedelijke locatie neerstrijken om de plek om te vormen tot het speelveld van de menselijke blik, waar de projecten de aanleiding zijn voor ontmoeting, gesprek en uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Vandewalle vertrekt vanuit de idee dat de manier waarop we de publiek ruimte waarnemen ook invloed heeft op de manier waarop we in diezelfde publieke ruimte handelen en vervolgens vorm geven. Door de manier waarop we onze dagelijkse realiteit waarnemen te bevragen kunnen we ook ons handelen daarin sturen. Alle performatieve installaties en voorstellingen die deel uitmaken van Studio Cité dagen ons uit om onze zintuigen op een andere manier in te zetten wanneer we de publieke ruimte betreden. Elk op hun eigen manier dwingen ze ons om op een andere manier de realiteit -en zij die er deel van uit maken- te observeren, te ervaren en ons er toe te verhouden. Door onze blik te ‘choreograferen’ maakt Benjamin Vandewalle zijn publiek bewust van het enorme potentieel dat in onze publieke ruimte schuil gaat. Het menselijke lichaam wordt bij Vandewalle het medium om onze ervaringen om de tuin te leiden en ze te sturen in de ruimte. Door in te zetten op het menselijke lichaam wordt de toeschouwer niet alleen toeschouwer maar tegelijkertijd ook performer. Het multi-sensorisch en fysieke karakter van alle projecten onderstreept dit nogmaals. Alle installaties en projecten die deel uit maken van Studio Cité functioneren autonoom, maar resoneren wel voortdurend met elkaar qua inhoud en vorm. Wat hen zeker verbindt is het feit dat alle installaties moeten geactiveerd worden door én met een publiek.

Omwille van haar intense aanwezigheid op één plek gedurende een langere periode, wil Benjamin Vandewalle met behulp van zijn projecten een diepe en blijvende stempel drukken op een sociale omgeving. Het project wil de aanleiding zijn om ontmoetingen en dialogen te genereren tussen leden van een gemeenschap rond die ene stedelijke locatie.

In het faciliteren van deze ontmoetingen is een centrale rol weg gelegd voor Benjamin Vandewalle en zijn medewerkers. Zij fungeren als masters of ceremony: ze nodigen actief mensen uit om deel te nemen aan één van de installaties en sporen hen aan om hun ervaringen te delen. Centraal op het plein staat een bar opgesteld waar mensen bij een koffie of een thee met elkaar in gesprek kunnen gaan. Aangezien duurzaamheid en impact belangrijke dimensies zijn binnen Studio Cité, wordt er –in samenwerking met een geluidskunstenaar of radiomaker- een podcast ontworpen om zo tot een auditieve weergave te komen van de fysieke en visuele ervaringen van de deelnemers. Trekkend van stad tot stad of van wijk tot wijk, ontstaat er op deze manier een auditieve kaart van een omgeving en haar bewoners.

Studio Cité kan bestaan uit volgende projecten en installaties: Peri-masks, Photo-masks, Inter-view, Inter-face, Peri-sphere, Peri-sphere XL, Micro-sphere, Framing the Circle, Tracking Traces, Out-post, de Bar en een podcast.

Concept en regie Benjamin Vandewalle Performance Alice Van Der Wielen, Shosha Van Kranendonk, Yentl De Werdt Technische coördinatie Hans Van Wambeke, Jonas Vanhullebusch Technische ondersteuningBjørn Gunnar Otten Technieker op tournee Pierre Daugy  Technisch ingenieur Joris Festjens CompositieYoann Durant, Laryssa Kim Geluid Gert Aertsen, Leander Schönweger Kostuums Sofie Durnez Grafisch ontwerp Fien Robbe Met dank aan Aernout Vandewalle, CB service, Ivan Lucadamo

Studio Cité, een IN SITU pilootproject, heeft een creatie hulp ontvangen van het ACT project, medegefinancierd door het Creative Europe Programme of the European Union. De coproducenten zijn Atelier 231 (FR), Festival di Terni (IT), Freedom Festival (UK), La Strada Graz (AT), Lieux publics (FR), Norfolk & Norwich Festival (UK), Østfold kulturutvikling (NO), Oerol Festival (NL), Theater op de Markt (BE), UZ Arts (UK)

Uitvoerende productie Caravan Production (Brussel) Coproductie SoAP (Maastricht), Kaaitheater (Brussel), Workspace (Brussels) Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap