BOK is een plek waar mensen van elkaar kunnen leren. Dingen die men meestal niet leert, verteld door stemmen die niet altijd gehoord worden, uit verschillende delen van de samenleving en de wereld. In BOK wisselen we kennis uit die een rechtvaardigere en meer humane samenleving voedt. Het is een ruimte om te luisteren, te vragen, te verbinden.BOK verwelkomt eerder levensexperts dan professionele autoriteiten.

Als semi-nomadische klasruimte is BOK steeds enkele weken of maanden op dezelfde plek in de stad aanwezig, om vervolgens weer te verhuizen.

https://nl.bodiesofknowledge.be