School
bodies of knowledge 2021 - bodies of knowledge

BOK is een plek waar mensen van elkaar kunnen leren. Dingen die men meestal niet leert, verteld door stemmen die niet altijd gehoord worden, uit verschillende delen van de samenleving en de wereld. In BOK wisselen we kennis uit die een rechtvaardigere en meer humane samenleving voedt. Het is een ruimte om te luisteren, te vragen, te verbinden.BOK verwelkomt eerder levensexperts dan professionele autoriteiten.

Als semi-nomadische klasruimte is BOK steeds enkele weken of maanden op dezelfde plek in de stad aanwezig, om vervolgens weer te verhuizen.

In 2020-2021, was BOK aanwezig in verschillende buurten in Brussel. De volledige corpusvan belichaamde kennis die gedeeld werd door de verschillende deelnemers vindt u hier.

Om hommage te brengen aan al die kostbare kennis, was er een publieke bijeenkomt op 13 maart, 2022, in Kaaitheater, The Big BOK Multiplication

In de lente van 2022 vindt BOK voor de eerste keer plaats in een andere stad, in een ander land. Van 23 april- 11 juni wordt bodies of knowledge (Bergen) georganiseerd door BIT Teatergarasjen, begeleid door het Brusselse BOK team.

Ondertussen evalueert en ontwikkelt BOK haar interne organisatie, publieke verschijning and toekomstplannen. We hopen je snel in jouw buurt te ontmoeten, om samen te leren. 

 

https://nl.bodiesofknowledge.be