Dance
Letters 2 Dance 2022 - Femke Gyselinck

Letters 2 Dance is een choreografische uitwerking van Gymnastics of the Mind (2020), een onderzoeksproject geïnspireerd door het boek ABECEDA (1926). Via een dansante ontleding van het alfabet onderzocht Femke Gyselinck de relatie tussen beweging en typografie, tussen dans en letterbeelden. Het resulteerde in haar eigen dansalfabet dat gepubliceerd en verspreid zal worden in samenwerking met Koenig Books (voorzien herfst ‘21).

Letters 2 Dance bouwt verder op dat onderzoek en maakt de vertaalslag van boek naar podium. De gestolde letters, verbeeld als gefotografeerde poses, hervinden er hun beweging, klonteren samen tot woorden, en zoeken naar zin. De voorstelling onderzoekt de mogelijkheid om ‘letterlijk’ dans te schrijven en zoekt de grenzen op van die metafoor, om zo de oninwisselbare eigenheid en onreduceerbaarheid van dans des te helderder te articuleren.

Drie dansers (Femke Gyselinck, Sue-Yeon Youn & Luka Švajda) staan samen op scène met de eclectische muzikant/componist Liesa Van der Aa. De ordening van letters en muzikale samples gaan hand in hand: de dans leidt de muziek, en omgekeerd bepaalt de muzikale compositie mee de choreografische schriftuur. Letters kan dus ook geïntererpreteerd worden als briefwisseling, tussen de dansers onderling, en tussen beweging en muziek.

De scenografie van Asli Çiçek verbeeldt verder het spel met letterlijkheid en metaforiek. Haar lichtgekleurde, transparante vlakken verschijnen als bladzijden op het podium en versterken het beeld van het dansend lichaam als penpunt, als een letter die op een pagina wordt gedanst.

Letters 2 Dance laat haar choreografische schriftuur balanceren op de drempel van teken en betekenis. De voorstelling nodigt de toeschouwer uit om deel te nemen aan het spel van ontcijferen, met de danstaal in een continue spanning tussen uitbeelding en abstractie.

Concept & dans Femke Gyselinck Dans Sue-Yeon Youn, Luka Švajda Compositie & uitvoerding muziek Liesa Van der Aa Scenografie Asli Çiçek Kostuums Heide Vanderieck Dramaturgie & coaching Wannes Gyselinck Technische leiding licht & geluid Brecht Beuselinck & Thomas Vermaercke Regie-assistentie Emma Meerschaert Productie & spreiding Caravan Production Coproductie C-Mine, KAAP, kunstencentrum Vooruit, kunstencentrum nona, STUK, Workspacebrussels, ICI-CCN Montpellier, Het Laatste Bedrijf Met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid