Performance
undercurrents 2019 - Sarah Vanhee

"Every sound we make is a bit of autobiography. It has a totally private interior yet its trajectory is public. A piece of inside projected to the outside." — Anne Carson

Een stem is net zo uniek als een vingerafdruk. Als we schreeuwen, katapulteren we onszelf naar binnen en onthullen we die dimensie van onszelf die zich tussen lichaam en geest bevindt, misschien wel het dichtst bij onze ziel. "We openen onze mond en laten geluiden horen uit een gat in het midden van ons gezicht", zoals Jonathan Ree het omschrijft - we onthullen zowel onze sterkste kracht als onze diepste kwetsbaarheid.

Fysiek gezien is de schreeuw een moment waarop een innerlijke kracht of energie op een onvoorziene, ongeplande manier vrijkomt, waarbij de stem het lichaam transformeert en het lichaam de stem transformeert. De schreeuwer ademt, schreeuwt, laat los, transformeert, kanaliseert en vervliegt. Sinds 2013 heeft mijn voortdurende onderzoek naar de daad van het schreeuwen in zijn esthetische en politieke potentieel geleid tot verschillende uitdrukkingen, formats en kaders waarin ik de mogelijkheid creëer voor mensen om te schreeuwen. Met het begrip dat ieder mens vanuit een andere plek schreeuwt, heb ik verschillende technieken en methodologieën ontwikkeld om iedereen met een verlangen om te schreeuwen erbij te betrekken, ook degenen die nog nooit hebben geschreeuwd. In een patriarchale maatschappij waarin rationeel, in zichzelf gekeerd of gecontroleerd zijn de dominante deugden zijn, zie ik schreeuwen als een daad van veerkracht, een basisrecht en een democratisch instrument.

Voor de opening in mei 2019 nodigde Wiener Festwochen mij uit om samen met lokale inwoners van Donaustadt een scream-scape te creëren. Een groep van 18 mensen nam deel aan een intense 4-daagse workshop, in samenwerking met de kunstenaar Britt Hatzius en stemcoach Christian Reiner. In het besef dat elke deelnemer zijn eigen individuele motivatie heeft om te schreeuwen en zijn eigen manier om dat te doen, nodigt deze scream-scape het publiek uit om even onder het oppervlak van de compositie te zakken en getuige te zijn van de collectief bevrijde energieën in deze kortstondige compositie van schreeuwen. undercurrents ontvouwt zich aan de rand van de stad, in een veld, op een van de laatste braakliggende terreinen in dit gebied, een open ruimte die het mogelijk maakt om de schreeuw los te laten, te laten resoneren en weer te laten verdwijnen.

Concept, Choreo­grafie Sarah Vanhee Artistieke samenwerking Britt Hatzius Met Alena Hermann, Anatina Riester, Agnieszka Brzezinska, Alva Morgenstern, Anja Friedl, Christa Blecha, Christine Runge, Claudia Hitzenberger, Cornelia Bredt, Gerald Zauner, Gloria Diewald, Herbert Ottendorfer, Linda Klösel, Martin Preiner, Negin Rezaie, Sophie Schulmeister, Verena Rauhofer Stemcoach Christian Reiner Met dank aan Jakob Ampe Productie Wiener Festwochen, Manyone Met de steun van Wiener Hilfswerk Nach­bar­schafts­zentrum 22-Donaustadt, Stadt­teil­management Seestadt aspern, Wien 3420 aspern Development AG executed by the Team Wiener Festwochen Foto's door Elodie Grethen and Sarah Vanhee