Lecture-performance
collected screams 2019 - Sarah Vanhee

Sinds vele jaren werk ik rond schreeuwen. Schreeuwen is een onmiddellijke, affectieve daad, die zowel de sterkste kracht als de diepste kwetsbaarheid onthult.

Ik vond weinig of geen bestaand werk - academisch, artistiek of anderszins - dat zich volledig richtte op het schreeuwen als fenomeen. Het leek me interessant om een aantal schreeuwen samen te brengen in een bloemlezing, een verzameling van uitgesproken en niet-uitgesproken schreeuwen, waarin we reflecteren op hoe geschiedenis, politiek, identiteit en complexe machtsdynamieken ons vermogen om te schreeuwen beïnvloeden. In collected screams geef ik voorbeelden van schreeuwen en schreeuwers uit de theorie, wetenschap, literatuur, geschiedenis, beeldende kunst, filosofie, muziek, mythologie, psycho-analyse, sport en film.

Ik beweeg me van sociaal geaccepteerd, gecontextualiseerd en collectief schreeuwen naar donkerder, intiemer terrein: ongecontroleerde lekken zonder poging tot articulatie, oneindig schreeuwen.

Ik vraag me af waarom we niet schreeuwden toen we hadden kunnen schreeuwen en ik probeer het schreeuwen te herveroveren als een instrument, een wapen, als instant genezing, als een manier om te ontspannen of als een middel om pijn, opwinding, angst, woede, vreugde of iets anders onuitsprekelijke uit te drukken.

Performance, tekst Sarah Vanhee  Geproduceerd door Manyone Met dank aan Britt Hatzius, Xiri Tara Noir, Flore Herman, Isabel de Naveran