Dance - Performance
SPEAK! 2013 - Sanja Mitrovic

In SPEAK! gaat Sanja Mitrovic verder met haar onderzoek naar verschillende communicatiesystemen. De betekenissen, effecten en het manipulatieve potentieel van taal hebben consequent een belangrijke rol gespeeld in haar werk als performer, theaterregisseur en choreografe. Mitrovic is zich bewust van de specifieke en vaak ambivalente kracht van het publieke betoog – zowel in de vorm van performance als in de vorm van een historische gebeurtenis die, op sommige momenten, de samenleving waarin we ons bevinden op fundamentele wijze kan beïnvloeden.

Voor dit project werkt Sanja nauw samen met de Vlaamse performer Geert Vaes. Samen bekijken ze de principes van de retoriek om zo te komen tot een begrip van onze huidige politieke- en mediacultuur. De laatste tijd is politieke redevoering in toenemende mate een mediaspektakel geworden. De spreker communiceert niet enkel met zijn live publiek, maar ook met de rest van de bevolking door middel van kranten, televisie en het internet. In deze situatie lijkt het erop dat wat de spreker vertelt vaak wordt beïnvloed, of zelfs volledig tenietgedaan wordt, door hoe de boodschap wordt gebracht. In de marketing is dit een gekend gegeven; goede vertellers maken goede verkopers. Wanneer we dit idee vertalen naar politieke leiders kan er gesteld worden dat het de beste redenaars zijn die de wereld leiden. Wanneer de steeds groeiende rol van de zogenaamde spin doctors de handel en wandel van een politieke leider bepalen, in welke mate laten we onszelf, als kiezer of als luisteraar, dan toe hierdoor gemanipuleerd te worden? Hebben we überhaupt interesse in de feiten, of stemmen we er bereidwillig mee in om gevoed te worden met halve waarheden en leugens? En nog een stapje verder; wie is dit personage, de politieke redenaar- is hij/zij oprecht of artificieel? Een echte persoon of een fictieve constructie?

Werkend met een schat aan historisch materiaal proberen twee vertolkers de emoties achter de woorden te grijpen, zoekend naar de perfecte speech en de meest effectieve manier om deze te brengen. Het publiek is het subject van deze verleiding en wordt uitgenodigd een kant te kiezen. SPEAK! is een performance die, doorspekt met subtiele humor, gedreven door speelsheid en bij momenten op ronduit pijnlijke wijze de kracht en virtuositeit van redevoering probeert aan te tonen, evoluerend van gesproken tekst naar gechoreografeerde sequenties naar muzikale nummers.

Concept/choreography/direction Sanja Mitrovic Performance Jorre Vandenbussche (Matthieu Sys, Geert Vaes), Sanja Mitrovic Dramaturgy Jonas Rutgeerts Stage and light design Laurent Liefooghe & Christophe Antipas (LLAC architects) Sound Luka Ivanovic Costume Frédérick Denis Reseach Friso Wiersum Photo Bea BorgersbSpecial thanks to Frits Bloemberg – Het Debatbureau, Den Haag (NL); Alexander Chu, Misha Downey, and Annet Huizing Production Stand Up Tall Productions, Amsterdam Co-production Kunstenfestivaldesarts, Brussels (BE) Tourmanagement Caravan Production Supported by Beursschouwburg (Brussels), Les Brigittines (Brussels), Pianofabriek (Brussels), STUK Kunstencentrum (Leuven), NOW.be, SPRING Performing Arts Festival (Utrecht) Financially supported by Amsterdam Fund for the Arts, Performing Arts Fund NL