Installation - Dance - Performance
Uplifting Attractions 2019 - Fabian Barba

Een project van Fabian Barba, Marisa Cabal, Tuur Marinus 

Deze performatieve installatie van Fabian Barba, Marisa Cabal en Tuur Marinus is een ode aan de zwaartekracht: het presenteert materiële gedichten over de aantrekkingskracht tussen de aarde en onszelf (en bijgevolg ook tussen elk lichaam). Zwaartekracht maakt deel uit van ons dagelijks leven. Het laat zich op elk moment voelen (ons eigen gewicht), en toch hebben we geleerd om het over het hoofd te zien. Uplifting Attractions is een ensemble van structuren dat ons uitnodigt tot nadenken, voelen en spelen met de zwaartekracht. Door middel van touwen, katrollen en zeer eenvoudige mechanismen buigen we de zwaartekracht om, zodat ze ons in verschillende richtingen kan doen bewegen. Hoewel de zwaartekracht altijd naar beneden trekt (in de richting van het centrum van de aarde), wordt hier een beweging naar boven toe bekrachtigd. Alle structuren van Uplifting Attractions helpen ons de grond te verlaten, en tijdelijk te hangen in een precair evenwicht.

Ook al verlaten ze de grond, deze zwevende lichamen zijn niet etherisch. Ze zweven niet alsof geanimeerd door een of andere sprookjesachtige, immateriële constitutie. Ze worden opgeheven om wille van hun bestaan temidden van extreme (materiële, lichamelijke) spanningen. De lichamen stijgen op omdat elementen in tegengestelde richting worden getrokken. De spanningen die ontstaan in deze ontmoeting van tegenpolen—tegenpolen die elkaar niet opheffen, maar in dialoog gaan door een complexe dynamiek—vormen de kern van dit project. Zo worden vallen en leviteren, ergens tussen lichtheid en zwaarte, partners in dezelfde dans; de zwaartekracht flirt met haar eigen opheffing; en elke structuur van Uplifting Attractions laat de trucs zien die de magie ervan mogelijk maken.

Misschien is de zwaartekracht wel wat ons universum bij elkaar houdt, draaiend in een fragiel evenwicht dat miljoenen jaren heeft geduurd om te worden gevonden. Aan het oppervlak van de aarde en aan de grenzen van de kosmos, heeft ze ons bestaan mogelijk gemaakt. Op de zwaartekracht berusten andere complexe systemen van dynamische evenwichten die de bakermat zijn geworden van onze kleine levens, evenwichten die we hebben verstoord tot op het punt de continuïteit van ons eigen bestaan in gevaar te brengen. Uplifting Attractions zijn liederen gewijd aan de schoonheid en kwetsbaarheid van onze verbondenheid met dit netwerk van evenwichten. Ze hebben geen doel, en zijn slechts een ogenblik om door onze inter-relationaliteit heen te dwalen.

In het verlengde van het principe van het naast elkaar bestaan van dualiteiten zijn deze structuren er niet alleen om door het publiek geobserveerd te worden. Bezoekers worden ook uitgenodigd om deel te nemen en de structuren uit te proberen door zowel waarnemer als deelnemer te worden. Uit pogingen in het verleden is gebleken dat wanneer de structuren worden geactiveerd door performers die de structuren kennen, het evenwicht en de werking ervan als vanzelfsprekend overkomen. Echter, wanneer een nieuwkomer in contact komt met de structuren, moet het krachtenspel opnieuw afgesteld worden, en toont zich de moeilijkheid om het juiste evenwicht te vinden. Op de evenwichtige en rustige activering van de structuren door de performers, volgt de speelse en quasi carnavaleske recreatie van de bezoekers.

Creatie & opvoering Busy Rocks - Fabian Barba, Marisa Cabal, Tuur Marinus Techniek Joppe Wouters Kostuums Busy Rocks Uitvoerende productie en spreiding Caravan Production Productie C-Takt (Dommelhof) Met dank aan Le Cyclop (Milly La Forêt), La Manufacture (Lausanne), KAAP (Oostende).