Performance
shoe/farm - family business 2025 - buren

Na de podiumvoorstelling SPARE TIME WORK (2021), zet buren het onderzoek naar sociale rollen en machtsverhoudingen verder in shoe/farm. Deze keer vertrekken ze vanuit de plaatsen waar ze opgroeiden: een boerderij in Zeeuws-Vlaanderen en een schoenenwinkel langs de Belgische kust.

Ze draaien de dansvloer van SPARE TIME WORK om: van de grijze vloer die de omgeving van school, kantoor, golfterrein en cre?che verbeeldde naar een zandkleurige ondergrond van waaruit zich semi- gei?ndustrialiseerde landbouwsce?nes en taferelen rond etenstijd voor broodwinners ontvouwen. Ze gaan aan de slag met gewoontes, gebruiken en specifieke zegswijzen verbonden aan het boerenleven en de schoenenverkoop: "Life's hard on the farm" en "Customer is king!". Met een knipoog naar de typisch West-Vlaamse werkethiek van 'Doe mo deure' en 'Ni neffest je schoen loopn' trekken ze vanuit hun eigen ervaringen en fantasie als ‘dochters van’ de schoenen van hun (voor)ouders aan. Hun persoonlijke beleving wordt gekoppeld aan ruimere maatschappelijke vraagstukken rond o.a. productieprocessen, arbeidscondities en consumentisme. De werelden van de "shoe" en de "farm" versmelten. Samen met Benne Dousselaere (geluid), Vera Martins (licht) "schoenenboeren" ze verder en kijken ze welke positie het publiek kan innemen binnen deze verbeelding. Ze vertolken verschillende functies, staan aan het hoofd van het bedrijf en onderaan of naast de ladder: van schoenmaker, boer en knecht tot bediende en consument, van familiebedrijf tot keten.

concept by buren (Oshin Albrecht & Melissa Mabesoone) created with Oshin Albrecht, Melissa Mabesoone, Benjamin Cools, Vera Martins, Benne Dousselaereco-productie: Kaaitheater, Kunstencentrum BUDA, workspacebrussels, C-takt, KAAP, de Brakke Grond, Theaterfestival Boulevard, STUK, apap-FEMINIST FUTURES, a project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union