• Performance - Installation
    Inter-view (2014)
    Benjamin Vandewalle

    Creation Benjamin Vandewalle Assistentie en uitvoering  Shosha Van Kranendonk en Pierre Daugy Decorontwerp Benjamin Vandewalle, Jan Palinckx, Bram Rombouts

    Productie Le Manège de Reims – Scène Nationale Spreiding, tourmanagement Caravan Production (Brussel, BE) Coproductie Kaaitheater, Brussel (BE)