• Performance - Installation
    Peri-sphere (2017)
    Benjamin Vandewalle

    Na Birdwatching 4x4 en Inter-view creërt Benjamin Vandewalle een nieuwe installatievoorstelling die onze perceptie bevraagt. Peri-sphere is Benjamins laatste onderzoek naar het rijk van het visuele, in de vorm van een performatieve één-op-één installatie die zowel binnen als buiten in de publieke ruimte kan staan.

    Deelnemers worden uitgenodigd om te gaan liggen in een mobiel periscoopsysteem dat een sterke immersieve en desorienterende ervaring oproept. Spiegels veranderen het vaste gezichtspunt van de toeschouwer en koppelen het zicht los van de fysieke positie van de kijker, alsof het lichaam zich op meerdere plaatsen tegelijk bevindt.

    Peri-sphere is een uitnodiging om de spatialiteit van het zicht te herdenken. Een nieuwe choreografie van de blik.