• We-Go (2007)
    Benjamin Vandewalle

    Een voorstelling van Benjamin Vandewalle en Vincenzo Carta (We Go vzw)

    We-Go is het laatste gesproken woord. Dit dansproject vindt zijn oorsprong in de niet-verbale samenwerking tussen Carta en Vandewalle. Twee derwisj-achtige figuren brengen zichzelf en het publiek in trance met langzaam evoluerende cirkelende danspatronen. Zonder woorden, zonder tellen en zonder vooraf bepaalde choreografie creëren ze een bedwelmend unisono. Beide dansers maken gebruik van alternatieve manieren van denken die de bestaande rationele schema’s overnemen. We-Go ontwikkelt een volledige nieuwe taal waaruit een levendige communicatie ontstaat.  De voorstelling is niet de voordracht van een ritueel maar vloeit eerder voort uit een (onophoudelijk) proces waarbij de grenzen tussen creatie en presentatie wegvallen. In We-Go besluiten Benjamin Vandewalle en Vincenzo Carta niet te besluiten. Een voorval is een opportuniteit en geen mislukking.