• Dance - Performance
    The Sun Came (2013)
    Daniel Linehan

    Daniel Linehan herneemt The Sun Came, een choreografie voor vijf dansers die hij maakte in New York in 2005-2006. In deze voorstelling creëert Linehan een legubere sfeer waarin voortdurend een gevoel van menselijk verlies gesuggereerd wordt.  De gebeurtenissen op scène lijken plaats te vinden in de nasleep van een niet nader genoemde catastrofe. De performers worstelen met hun beperkte mogelijkheden en beknotte bewegingsvrijheid. In reactie op hun enge situatie gaan ze een reeks intense stadia door: wilde spanning, manipulatieve interactie en melodramatische uitbarstingen.

    De vraag die gesteld wordt is: hoe kunnen we nog betekenis creëeren als we niet meer in staat zijn de dingen samen te brengen in een betekenisvol verhaal? De dans vindt plaats in een spervuur van monotoon gezongen woorden, fragmenten uit nieuwssberichten en fictieve verhalen. De woorden worden uit hun context gelicht en imiteren de gefragmenteerde manier waarop wij die overdaad aan data opnemen. Uiteindelijk wordt de dans gevoed door de dwingende energie van het streven naar betekenis in een eindeloze informatiestroom die geen directe antwoorden biedt.