• Dance
  Tentative Assembly (the tent piece) (2012)
  Eleanor Bauer

  Choreografie organiseert relaties tussen mensen in eenzelfde ruimte en tijd. Met deze inherent politieke definitie benadert Tentative Assembly (the tent piece) choreografie als politiek, in een poging om een nieuw begrip van samen zijn te vinden en in praktijk te brengen langs artistieke weg. In een tijd van globale onrust en politieke verschuiving gaat Tentative Assembly (the tent piece) aan de slag met de intelligentie en menskracht van tien onafhankelijke performers. Tentative Assembly stelt de vraag hoe we het vandaag in alle integriteit kunnen hebben over het “wij”, en waar er geen andere keuze is dan het “wij”.

   

  Tentative Assembly (the tent piece) is een vervolg op Eleanor Bauers laatste stuk, A Dance for the Newest Age (the triangle piece). Waar vormwetten aan de basis lagen van de actie in (the triangle piece), zal onderzoekende actie vorm voorgaan in (the tent piece).

  De vraag is niet wat het betekent om samen vormen te scheppen, maar welke vormen verschijnen wanneer we de betekenis en ervaring van het ‘samenzijn’ onder de loep nemen. De vraag hoe we vandaag nog kunnen samenkomen is tevens een kwestie van waar. De scenografie van Tentative Assembly (the tent piece) probeert het publiek en de performers samen te brengen in een structuur die niet permanent is, maar fragiel en doorlaatbaar, als deel van een steeds veranderende omgeving. Tentative Assembly (the tent piece) biedt geen definitieve antwoorden, maar nodigt uit tot de wereldproblematiek in het theater, de plaats vol potentieel, en met performance als passioneel strijdperk voor vraagstelling en ontwikkeling van zorgen die we niet kunnen negeren.