• i!2 (2008)
    Arco Renz

    i!2 doet ons geleidelijk aan bewegen van een tijdloze (mythologische) toestand van louter fysieke ervaring naar een hedendaagse wereld waarin individualiteit de overheersende waarde is. In i!2 verschijnen geleidelijk aan twee uiterst individuele vrouwen - tot ze elkaar ontmoeten. i!2 is het verhaal van deze ontmoeting, van hun samensmelting en groei tegen en met elkaar – binnen een digitale matrix van fluorescerend licht en geluid. De term matrix refereert hier aan een substantie waarin de twee vrouwen verankerd of ingesloten zijn; een situatie die de oorsprong, de ontwikkeling, de groei en de degeneratie van hun relatie toelaat of zelfs aanmoedigt... i!2 benadert kwesties als individualiteit, bijzonderheid en vrijheid binnen een krachtige digitale omgeving en in relatie tot alles wat ‘de ander’ kan betekenen: de andere persoon, het andere lichaam; de partner, de minnaar, de vreemdeling…