• Dance - Performance
  dbddbb (2015)
  Daniel Linehan

  dbddbb is een ingenieuze en uitbundige choreografie gedreven door een eenvoudige maar strikte regel: elke stap moet gevolgd worden door een nieuwe.

  In deze nieuwe creatie van Daniel Linehan zingen vijf dansers samen terwijl ze een “mars” uitvoeren. Hun mars kan een militaire oefening zijn, maar ook een politiek protest, een sport of spel; het kan een rituele bezwering zijn, of een dansfeestje. De performers versterken hun mars niet met woorden, liedjes of slogans maar met dada-geïnspireerde geluiden. De klanken en ritmes geven niet echt informatie, maar ze worden wel een bijna fysieke, dansende entiteit in de ruimte.

  dbddbb onderzoekt het plezier maar ook de gevaren van de krachten die ons verbinden met een groep. De choreografie is geen unisono maar een mars van complex samen-zijn, een dynamisch netwerk van verschuivende coördinaties die ruimte laten voor het individu. De dansers bewegen op dezelfde beat, maar in individuele ritmes; ze bewegen in dezelfde richting maar met individuele bewegingen; bewegen op hetzelfde tempo maar met individuele geluiden.

  Hoe kunnen we ons gevoel van samenzijn levend houden als onze gezamenlijke referentiepunten voortdurend verschuiven? Kunnen we samen dansen zonder onszelf te verliezen? Het plezier van ongeremde vocale expressie in dbddbb suggereert dat het nodig kan zijn om een nieuwe taal te ontwikkelen voor we een stap vooruit kunnen zetten.