• A book as a choreography
    A No Can Make Space (2013)
    Daniel Linehan

    Doorheen het theaterseizoen 2012-2013 werkte choreograaf Daniel Linehan aan een boek, gebaseerd op zijn artistieke proces. Hij verzamelde notities die hij maakte tijdens repetities, reflecties over andere kunstwerken, quotes en beelden die opdoken tijdens research, concepten voor denkbeeldige performances en uitwisselingen met andere artiesten. Daniel ordent de notities rond zeven thema’s en stelt het boek samen net zoals hij een choreografie zou opbouwen: hij denkt na over de ervaring van de lezer, de flow van ideeën en de juxtapositie van constrasterende ideeën naast elkaar.

    De titel van het boek, A No Can Make Space, verwijst naar Linehans gewoonte om te vertrekken vanuit de beperking. Hij start met een bepaald systeem, een structuur die beperkingen met zich meebrengt, om gaandeweg te ontdekken hoe daarin oneindig veel mogelijkheden verborgen liggen.

    Linehan maakte A no can make space in nauwe samenwerking met Gerard Leysen van het grafisch bureau Afreux. Het resultaat belooft een kunstwerk op zichzelf te worden. Een straf staaltje vakmanschap, een must voor dansliefhebbers én bibliofielen.