• Dance - Performance
    Dominos and Butterflies (2009)
    Busy Rocks

    Een voorstelling van Franziska Aigner, Fabián Barba, Marisa Cabal, Tuur Marinus, en Gabriel Schenker

    Vijf lichamen op scène, als objecten op de vloer opgesteld. Even is er rust. Maar dan geraakt één van de lichamen plots uit evenwicht. Vanaf dan is er geen terugweg meer en is de voorstelling definitief begonnen. De eerste beweging wordt gedurende de hele voorstelling doorgegeven. Op ogenschijnlijk toevallige wijze, stoot het ene lichaam het andere aan; impuls na impuls. Steeds weer dagen nieuwe combinaties en verrassende overgangen de verwachtingen van de kijker uit. Dominos and Butterflies toont tegelijk een eindeloze catastrofe en een complexe machinerie, waarin de natuurkrachten uitgedaagd worden om in werking te treden. Elke constellatie van lichamen draagt in zich de mogelijkheden voor de volgende beweging, en choreografie wordt een stap-voor-stap probleemoplossend werken. Dans wordt – letterlijk – getoond als een kettingreactie van aantrekken en afstoten.