• Dance - Performance - Location project
    Walking the Line (2017)
    Benjamin Vandewalle

    Voor zijn nieuwe project Walking the Line trekt choreograaf Benjamin Vandewalle opnieuw de stad in. Hij leidt een groep toeschouwers in een reeks doelbewuste acties: sommige acties zijn banaal, andere onconventioneel. De deelnemers transformeren van indivuen tot één collectief lichaam.

    Walking the Line is een wandelchoreografie die de publieke ruimte hervormt en laat herinterpreteren. Het is een aaneenschakeling van tableaux vivants die het publiek toelaat om het potentieel van de publieke ruimte te herontdekken. Door een andere fyieke positie in te nemen, deel uit te maken van een groep en vanuit nieuwe perspectieven te kijken, wil Vandewalle een verschuiving veroorzaken in de manier waarop we onze dagelijkse omgeving waarnemen.

    Walking the Line wordt een mix tussen performance, choreografie en installatie met een sterke visuele impact. De voorstelling draait rond beweging, en haar verrasende fysieke, psychologische, sociale en ruimtelijke consequenties.